MR

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad.

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een overleggroep bestaande uit evenveel ouders als teamleden. In het geval van jongLeren zijn dit 3 ouders en 3 teamleden. Elke school is bij wet verplicht om een MR te hebben. Op het moment hebben de volgende mensen zitting in de MR:

Namens de ouders                        Namens het team

Frank van Bokhoven (Voorzitter)

Armandavan Doorn (secretaris)

Pat van Iersel

Annette Steenkamp

Bonne Wesseling

Daphne van Eijck

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 6 weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Deze vergaderingen verlopen via een van te voren vastgestelde agenda. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een keer aan te schuiven mocht dit uw interesse hebben. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd via deze pagina op de website van jongLeren.

WMS en GMR.

De MR handelt via de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hierin wordt een aantal algemene taken van de MR als volgt omschreven: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in de school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. In WMS is tevens vastgelegd op welke onderwerpen de MR advies geeft en op welke onderwerpen de MR instemming moet verlenen. Alle verdere taken en verplichtingen van de MR zijn vastgelegd binnen het MR regelement. Het betreft binnen de MR hoofdzakelijk onderwerpen die specifiek voor onze school gelden. Een aantal school overschrijdende onderwerpen worden bepaald door de Stichting Scala. Deze stichting staat onder leiding van een directeur bestuurder. Ook de stichting heeft te maken met een overleggroep namelijk de GMR zodat ouders ook op deze manier hun stem kunnen laten horen aan het Sichting bestuur.

Zittingstijd in de MR.

Een zittingperiode van een MR lid is 3 schooljaren. Om de continuiteit van de MR te garanderen, worden er om de 1,5 jaar verkiezingen gehouden voor nieuwe leden. De verkiezingen voor nieuwe leden worden tijdig en volgens een vastgelegd tijdsplan bekend gemaakt.

Contact.

Wilt u wat meer weten over de MR of heeft u vragen of opmerkingen over beleidszaken op obsjongLeren, dan bent u altijd welkom om contact op te nemen met de MR. U kunt ons bereiken via mr@obsjongleren.nl