Belangrijke pijlers

Naast de bekende vakken als Rekenen, taal en lezen waarvoor we hedendaagse methodes gebruiken die uitgaan van de doorgaande ontwikkeling van de kinderen, hebben we 4 belangrijke pijlers binnen de school.

Kanjertraining:

De Groene Bogen is een kanjerschool. Om de kinderen te leren zich te handhaven in de maatschappij, zetten wij de Kanjertraining in. Kinderen hebben recht op een schoolomgeving waarin ze kunnen groeien, ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten om op de juiste manier te reageren en te handelen in verschillende situaties. Ook ouders worden betrokken bij de kanjertraining middels open kanjerlessen en een informatieavond. Bij de open lessen kunnen ouders “een kijkje nemen in de keuken” een kanjerles bijwonen van hun kind (eren).

Engels:

In het dagelijks leven komen kinderen steeds meer in aanraking met Engels bijv. via televisie en internet. Dus vinden wij het heel goed om daar op in te spelen. Engels op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak en zij hebben er in hun latere leven plezier van. Vandaar dat wij al vanaf groep 1 Engels geven. 

Gezonde school:

Op de Groene Bogen vinden we het belangrijk dat je ‘lekker in je vel’ zit. Door te werken aan een duurzame levenshouding, te herkennen wat gezond is voor je lichaam leren wij ze om bewuste keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Dit leren bieden wij zoveel mogelijk aan in een frisse, groene werkomgeving binnen én buiten.

Samen met een bewogen Greenteam werken wij samen met onze leerlingen aan de volgende actiepunten:

  • Energieverbruik verminderen
  • Tuinonderhoud en groene omgeving
  • Meer beweging
  • Gezond klimaat in de school
  • Recycling van plastic / papier / chemisch afval
  • Papierverbruik verminderen
  • Gezonde fruithap en ons waterdrinkbeleid

Thematisch onderwijs:

Wij bieden onze wereldoriënterende vakken aan via het model van VierKeerWijzer. Onze visie is: Leren vanuit motivatie! Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Teveel wordt kennis slechts korte tijd gevraagd en daarna weer snel vergeten. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven. Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling. Door observatie en kindgesprekken kent de leerkracht het kind, kent het kind zichzelf en kunnen ze samen op zoek naar de strategie die het best past bij het kind teneinde de concrete doelen te halen.