Protocollen

Op school hebben we diverse protocollen. Denk hierbij aan AVG-beleid, beleid op versnellen en doubleren, medicijnverstrekking, hoofdluis, huiswerk, trakteren, uitstroombeleid, overblijven enz. enz. Deze protocollen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de schoolgids.